Danh mục mua sắm
Bộ lọc giá & thương hiệu

THƯƠNG HIỆU

 • Bosi
 • Vinahasa
 • Vinakip
 • Sino
 • Lioa
 • Rạng Đông
 • Cadisun
 • Taesung
 • Trần Phú
 • Tachiko
 • HH LIGHTING
 • Sopoka
 • Standa
 • Panasonic

GIÁ

Thiết bị điện và phụ kiện

Số sản phẩm/1 trang:   -  Sắp xếp  

ỔN ÁP 3 PHA 150KVA DẢI 160-430 104.816.000 VNĐ
131.020.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 3 PHA 100KVA DẢI 160-430 75.064.000 VNĐ
93.830.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 3 PHA 75KVA DẢI 160-430 55.400.000 VNĐ
69.250.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 3 PHA 60KVA DẢI 160-430 48.648.000 VNĐ
60.810.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 3 PHA 45KVA DẢI 160-430 38.440.000 VNĐ
48.050.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 3 PHA 30KVA DẢI 160-430 25.000.000 VNĐ
31.250.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 3 PHA 25KVA DẢI 160-430 19.640.000 VNĐ
24.550.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 3 PHA 20KVA DẢI 160-430 17.856.000 VNĐ
22.320.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 3 PHA 15KVA DẢI 160-430 13.152.000 VNĐ
16.440.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 3 PHA 400KVA DẢI 260-430 319.456.000 VNĐ
399.320.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 3 PHA 300KVA DẢI 260-430 239.744.000 VNĐ
299.680.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 3 PHA 250KVA DẢI 260-430 194.256.000 VNĐ
242.820.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 3 PHA 200KVA DẢI 260-430 168.856.000 VNĐ
211.070.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 3 PHA 150KVA DẢI 260-430 93.024.000 VNĐ
116.280.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 3 PHA 100KVA DẢI 260-430 58.656.000 VNĐ
73.320.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 3 PHA 75KVA DẢI 260-430 43.776.000 VNĐ
54.720.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 3 PHA 60KVA DẢI 260-430 38.640.000 VNĐ
48.300.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 3 PHA 45KVA DẢI 260-430 30.240.000 VNĐ
37.800.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 3 PHA 30KVA DẢI 260-430 19.824.000 VNĐ
24.780.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 3 PHA 25KVA DẢI 260-430 17.168.000 VNĐ
21.460.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 3 PHA 20KVA DẢI 260-430 14.184.000 VNĐ
17.730.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 3 PHA 15KVA DẢI 260-430 10.680.000 VNĐ
13.350.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 1 PHA 30KVA DẢI 50-250 22.000.000 VNĐ
27.500.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 1 PHA 25KVA DẢI 50-250 16.400.000 VNĐ
20.500.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 1 PHA 20KVA DẢI 50-250 15.160.000 VNĐ
18.950.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 1 PHA 15KVA DẢI 50-250 11.712.000 VNĐ
14.640.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 1 PHA 10KVA DẢI 50-250 6.760.000 VNĐ
8.450.000 VNĐ
Mua hàng -20%
ỔN ÁP 1 PHA 7.5KVA DẢI 50-250 5.496.000 VNĐ
6.870.000 VNĐ
Mua hàng -20%

Hỗ trợ Online
Thống kê truy cập
 • Hôm nay: 589
 • Hôm qua: 6279
 • Tuần này: 12090
 • Tuần trước: 20192
 • Tháng này: 94370
 • Tháng trước: 140851
 • Tổng lượt truy cập: 7325660